Blog: volg het on­der­zoeks­tra­ject van 2023 op de voet!

Ontwerp zonder titel 94

Hallo allemaal en welkom op de blog rond het onderzoekstraject 'Drempels onderweg naar meer en sterker open jeugdwerk'. Op deze blog willen wij, Sineray en Lisa, jullie graag meenemen in het proces van het traject. We delen met jullie in welke fase we al zitten en welke vooruitgang we boeken. We hopen om jullie zo warm te maken voor het einde van het jaar, wanneer we ons eindproduct aan jullie willen voorstellen. Tot schrijfs!

Wie zijn wij?

Sineray
"Ik begon mijn jeugdwerkparcours als stagiaire in Jeugdcentrum Den Eglantier in Berchem en maakte na enkele maanden de overstap naar voorzitter. Samen met de andere bestuursleden leerde ik heel wat bij over vzw-wetgeving, boekhouding, netwerken, samenwerken en vooral de impact van jeugdwerk. In 2018 ben ik gestart bij Formaat, waar ik vandaag nog steeds werk als beleidsmedewerker. Dat jeugdwerk niet voor iedereen even toegankelijk is, is niet oké. Ik hoop dat we met ons onderzoek dieper kunnen ingaan op de uitdagingen en wat er nodig is om deze weg te werken om zo tot meer en sterker open jeugdwerk te komen."

Lisa
"Als jonge vrijwilliger kreeg ik de kans om mijn eerste organisatie- en ondernemingservaringen op te doen in het jeugdhuis. Samen met even jonge en onervaren vrienden maakten we er met vallen en opstaan ons verhaal van. We maakten kennis met het financieel beheer van een organisatie, moesten nadenken over onze doelen en dromen, leerden er alle aspecten van werken met vrijwilligers, ... Vandaag kijk ik daar met trots op terug en blijf ik binnen Formaat streven voor de mogelijkheid om diezelfde kansen te geven aan jongeren vandaag. Een onderzoekstraject naar welke drempels jongeren ervaren in het organiseren van open jeugdwerk, is me dan ook op het lijf geschreven."


Hallo allemaal! Zoals beloofd houden we jullie via deze blog op de hoogte van ons onderzoekstraject ‘Drempels onderweg naar meer en sterker open jeugdwerk’. In deze eerste update willen we het graag hebben over de verschillende gesprekken die we de afgelopen weken hebben gevoerd in kader van het onderzoek.

De voorbije weken hebben we gesprekken gehad met verschillende open jeugdwerkinitiatieven: zowel startende als bestaande en gestopte werkingen. Aan de hand van een leidraad hebben we samen met hen enkele tijdslijnen gemaakt. We zijn begonnen met hun persoonlijke tijdslijn. Daarop hebben ze hun carrière binnen de werking kunnen uittekenen en de uitdagingen die ze per fase zijn tegengekomen. Daarna hebben we de tijdslijn van hun werkingen opgemaakt. Per fase hebben ze kunnen noteren welke uitdagingen ze zijn tegengekomen.

We hebben hier veel uit geleerd. Zo vonden sommige vrijwilligers het in de startfase moeilijk om een gedeelde visie op te maken of om een interne structuur vorm te geven. Niet enkel interne factoren speelden een rol, ook de lokale context had invloed op de verschillende fases. Verwachtingen van lokale besturen kwamen en komen niet altijd overeen met de verwachtingen en doelen van de werkingen. Deze twee zaken stroomlijnen, is niet altijd even gemakkelijk.

"Verwachtingen van lokale besturen kwamen en komen niet altijd overeen met de verwachtingen en doelen van de werkingen."

Niet enkel de startfase brengt uitdagingen met zich mee. Ook een werking in leven houden en mee evolueren met de noden van de doelgroep is niet altijd vanzelfsprekend. Zo krijgt het bestuur steeds meer verantwoordelijkheid, komen er extra verwachtingen van buitenaf en ook de financiële kant mogen we niet vergeten. Subsidiedossiers schrijven en uitvoeren zorgt ervoor dat een werking kan groeien, maar vraagt toch wat ondersteuning.

Hoewel er heel wat uitdagingen zijn, merkten we in alle gesprekken wel de drive en het enthousiasme om te blijven gaan voor hun werking. Bestuurders, vrijwilligers en beroepskrachten, ... Elk van hen zag overduidelijk het belang in van jeugdwerk en de kansen die het biedt.

Er zijn nog heel wat interessante bevindingen uit onze gesprekken gekomen, maar die zijn voor later. Tot snel! 😉

"Hoewel er heel wat uitdagingen zijn, merkten we in alle gesprekken wel de drive en het enthousiasme om te blijven gaan voor hun werking."

Microsoft Teams image 18

De tijdslijnen die werden gemaakt tijdens de gesprekken

Hallo allemaal! Hier ben ik, Sineray, met een nieuwe update over ons onderzoekstraject 'Drempels onderweg naar meer en sterker open jeugdwerk'. Vandaag laat ik jullie graag kennismaken met onze klankbordgroep.

Hoewel Lisa en ik graag pingpongen met elkaar (zowel met palletjes als met gedachten), vonden we het voor het onderzoekstraject wel een goed idee om ook een klankborgroep samen te stellen. Hierin hebben we verschillende profielen samengebracht, elk van hen met hun eigen expertise en vooral ook met een kritische blik.

Onze klankbordgroep bestaat uit een deel interne collega’s van Formaat en een aantal externe partners.

Interne klankbordleden

Vanuit Formaat nemen Kamal El Hajoutti, Mirthe Tibos, Nick Beerens, Thomas Vancoppenolle en Youssef Ahale deel. Zo zijn alle teams van Formaat vertegenwoordigd. Voor het onderzoek is het belangrijk dat we de verschillende doelgroepen van Formaat terug te vinden zijn: de vrijwilligers, de beroepskrachten en beleidsmakers. Elk team bij Formaat heeft een eigen doelgroep, waardoor ze zeker allemaal een plekje in de klankbordgroep moeten krijgen.

Externe klankbordleden

Sarah Storme is vormingsmedewerker bij JES. Vanuit haar jarenlange ervaring heeft ze een kader ontwikkeld voor de ondersteuning van stedelijk leiderschap. Deze blik op stedelijkheid is interessant om mee te nemen als het gaat over drempels die starters ondervinden.

Saida El Fekri is oprichtster van Safe Space en al jaren actief in het jeugdwerk. Haar ervaring in het oprichten van werkingen met een experimenteel kantje, maakt dat ze input kan geven die heel eigentijds is.

Simon Lateur werkt op de jeugddienst van stad Gent en Hannes Hoste op de jeugddienst van Torhout. Het is belangrijk om in het onderzoek alle verschillende doelgroepen aan te spreken. Vandaar dat we ook lokale besturen betrekken.

Lore Van Dongen is beleidsmedewerker bij De Ambrassade. De organisatie staat in voor de ondersteuning van de jeugdsector. Hun doel is ook om jeugdwerk en alle uitdagingen en successen op de politieke agenda te krijgen.

Zo, nu kennen jullie onze klankbordgroep. Tot snel voor een volgende update!

"In onze klankbordgroep hebben we verschillende profielen samengebracht, elk van hen met hun eigen expertise en vooral ook met een kritische blik."

Tijd voor alweer een update! In maart en april voerden we gesprekken met bestuurders en vrijwilligers van open jeugdwerkinitiatieven.

We bevroegen hen enerzijds over de drempels die ze ervaarden in het uitbouwen en organiseren van hun werking. Anderzijds vroegen we ook om eens kritisch te kijken naar hun relatie met en ondersteuning van Formaat. We gingen op zoek naar een antwoord op de vragen:

  • Welke drempels ervaren bestuurders en vrijwilligers van open jeugdwerkinitiatieven in de relatie met Formaat?
  • Hoe kunnen drempels in de relatie met Formaat voor bestuurders en vrijwilligers aangepakt worden?

Dankzij de waardevolle feedback uit de gesprekken kunnen we acties formuleren om onze ondersteuning nauwer te laten aansluiten bij de noden en verwachtingen vanuit onze leden. Op basis van de feedback formuleerden we 4 uitdagingen om rond te denken:

De eerste uitdaging waarmee we aan de slag gingen luidde: “Wat kunnen open jeugdwerkinitiatieven verwachten van Formaat?” Hierbij reflecteerden over hoe onze relatie er idealiter uitziet met leden en over wat realistisch is.

Aansluitend dachten we na over de uitdaging: “Hoe communiceren we duidelijk wat open jeugdwerkinitiatieven kunnen verwachten van Formaat?” We merkten in de gesprekken dat het niet altijd duidelijk is wat het lidmaatschap van Formaat inhoudt. Verschillende bestuurders en vrijwilligers gaven aan dat ze niet wisten wat de lidmaatschapsvoordelen waren of met welke vragen ze bij Formaat terecht konden. Aan de hand van verschillende communicatieacties gaan we hiermee aan de slag.

Een derde uitdaging die we formuleerden was: “Hoe kunnen we meer proactief werken aan de relatie met onze leden?” Enkele bestuurders en vrijwilligers vonden dat ze Formaatmedewerkers te weinig zagen als er geen specifieke problemen of uitdagingen waren. Meer proactief inzetten op de relatie met onze leden, is een uitdaging waar we voor de volle 100% voor willen gaan.

Meer proactief inzetten op de relatie met onze leden, is een uitdaging waar we voor de volle 100% voor willen gaan.

De laatste uitdaging waar we rond reflecteerden ging rond de prijszetting van ons aanbod. Vanuit de vaststelling dat niet iedere stad of gemeente vorming terugbetaald, stelden we een nieuw prijsbeleid op. We werken alvast verder aan de uitrol hiervan achter de schermen.

Vanuit de vaststelling dat niet iedere stad of gemeente vorming terugbetaald, stelden we een nieuw prijsbeleid op.

Tijdens de reflectieoefening werden acties en ideeën geformuleerd die we zullen uitvoeren op korte of lange termijn. Dezelfde reflectieoefening zullen de leden van de Raat van Formaat ook doen. Benieuwd wat daaruit zal komen!

Afbeelding van Whats App op 2023 06 28 om 11 55 32

Formaatmedewerkers brainstormden rond 4 uitdagingen

Hallo iedereen, ook tijdens de zomermaanden houden we jullie graag op de hoogte van ons onderzoekstraject!

Net voor de zomer hebben we samen met onze klankbordgroep de voorbereiding van de volgende fase van het onderzoekstraject vorm gegeven.

Uit de vorige fases kwamen er heel wat drempels naar boven, deze hebben we in thema’s opgedeeld en gaan we met zomergesprekken verder uitdiepen. Niet enkel om meer informatie over de thema’s te verkrijgen maar ook om per thema mogelijke antwoorden en oplossingen te formuleren. We gaan in gesprek met werkingen, lokale besturen en experts.

Ook zijn we begonnen met de voorbereidingen van onze publieksmomenten. Tijdens deze momenten gaan we het onderzoekstraject voorstellen, de resultaten bespreken maar ook aan de slag gaan met concrete tools! Hier komen we later nog op terug 😊

Zoals jullie kunnen lezen blijven wij hard aan het werk. Heb je ideeën of geef je graag input, laat het ons dan zeker weten.

Hallo iedereen! We komen stilaan naar het einde van ons onderzoekstraject, maar geven jullie graag nog een update.

Zoals jullie in de vorige blogposts kunnen lezen, hebben we de voorbije maanden weer veel gesprekken met open jeugdwerkinitiatieven en lokale overheden gedaan. Al deze gesprekken zijn niet enkel waardevol voor Formaat, maar vormen ook de basis voor de tools die we ontwikkelen voor de sector.

Graag nodigen we jullie dan ook uit om naar een van onze publieksmomenten te komen. Op deze momenten gaan we de resultaten van het onderzoek alsook enkele tools voorstellen. Die kunnen gebruikt worden door zowel ambtenaren en jeugdconsulenten als vrijwilligers.

Onze publieksmomenten gaan door in Gent, Antwerpen en Leuven.

Meer informatie over de inhoud en locaties vind je hier. Hopelijk tot dan!