Blog: volg het on­der­zoeks­tra­ject van 2023 op de voet!

Ontwerp zonder titel 94

Hallo allemaal en welkom op de blog rond het onderzoekstraject 'Drempels onderweg naar meer en sterker open jeugdwerk'. Op deze blog willen wij, Sineray en Lisa, jullie graag meenemen in het proces van het traject. We delen met jullie in welke fase we al zitten en welke vooruitgang we boeken. We hopen om jullie zo warm te maken voor het einde van het jaar, wanneer we ons eindproduct aan jullie willen voorstellen. Tot schrijfs!

Wie zijn wij?

Sineray
"Ik begon mijn jeugdwerkparcours als stagiaire in Jeugdcentrum Den Eglantier in Berchem en maakte na enkele maanden de overstap naar voorzitter. Samen met de andere bestuursleden leerde ik heel wat bij over vzw-wetgeving, boekhouding, netwerken, samenwerken en vooral de impact van jeugdwerk. In 2018 ben ik gestart bij Formaat, waar ik vandaag nog steeds werk als beleidsmedewerker. Dat jeugdwerk niet voor iedereen even toegankelijk is, is niet oké. Ik hoop dat we met ons onderzoek dieper kunnen ingaan op de uitdagingen en wat er nodig is om deze weg te werken om zo tot meer en sterker open jeugdwerk te komen."

Lisa
"Als jonge vrijwilliger kreeg ik de kans om mijn eerste organisatie- en ondernemingservaringen op te doen in het jeugdhuis. Samen met even jonge en onervaren vrienden maakten we er met vallen en opstaan ons verhaal van. We maakten kennis met het financieel beheer van een organisatie, moesten nadenken over onze doelen en dromen, leerden er alle aspecten van werken met vrijwilligers, ... Vandaag kijk ik daar met trots op terug en blijf ik binnen Formaat streven voor de mogelijkheid om diezelfde kansen te geven aan jongeren vandaag. Een onderzoekstraject naar welke drempels jongeren ervaren in het organiseren van open jeugdwerk, is me dan ook op het lijf geschreven."


Hallo allemaal! Zoals beloofd houden we jullie via deze blog op de hoogte van ons onderzoekstraject ‘Drempels onderweg naar meer en sterker open jeugdwerk’. In deze eerste update willen we het graag hebben over de verschillende gesprekken die we de afgelopen weken hebben gevoerd in kader van het onderzoek.

De voorbije weken hebben we gesprekken gehad met verschillende open jeugdwerkinitiatieven: zowel startende als bestaande en gestopte werkingen. Aan de hand van een leidraad hebben we samen met hen enkele tijdslijnen gemaakt. We zijn begonnen met hun persoonlijke tijdslijn. Daarop hebben ze hun carrière binnen de werking kunnen uittekenen en de uitdagingen die ze per fase zijn tegengekomen. Daarna hebben we de tijdslijn van hun werkingen opgemaakt. Per fase hebben ze kunnen noteren welke uitdagingen ze zijn tegengekomen.

We hebben hier veel uit geleerd. Zo vonden sommige vrijwilligers het in de startfase moeilijk om een gedeelde visie op te maken of om een interne structuur vorm te geven. Niet enkel interne factoren speelden een rol, ook de lokale context had invloed op de verschillende fases. Verwachtingen van lokale besturen kwamen en komen niet altijd overeen met de verwachtingen en doelen van de werkingen. Deze twee zaken stroomlijnen, is niet altijd even gemakkelijk.

"Verwachtingen van lokale besturen kwamen en komen niet altijd overeen met de verwachtingen en doelen van de werkingen."

Niet enkel de startfase brengt uitdagingen met zich mee. Ook een werking in leven houden en mee evolueren met de noden van de doelgroep is niet altijd vanzelfsprekend. Zo krijgt het bestuur steeds meer verantwoordelijkheid, komen er extra verwachtingen van buitenaf en ook de financiële kant mogen we niet vergeten. Subsidiedossiers schrijven en uitvoeren zorgt ervoor dat een werking kan groeien, maar vraagt toch wat ondersteuning.

Hoewel er heel wat uitdagingen zijn, merkten we in alle gesprekken wel de drive en het enthousiasme om te blijven gaan voor hun werking. Bestuurders, vrijwilligers en beroepskrachten, ... Elk van hen zag overduidelijk het belang in van jeugdwerk en de kansen die het biedt.

Er zijn nog heel wat interessante bevindingen uit onze gesprekken gekomen, maar die zijn voor later. Tot snel! 😉

"Hoewel er heel wat uitdagingen zijn, merkten we in alle gesprekken wel de drive en het enthousiasme om te blijven gaan voor hun werking."

Microsoft Teams image 18

De tijdslijnen die werden gemaakt tijdens de gesprekken