Veiligheid & Preventie
Veiligheid

Bezoekers toegang weigeren

7 jan. 2022
Parsidance Nikki Lucyphoto web 27

Als organisator mag je nooit iemand de toegang tot je evenement weigeren op basis van zogenaamd ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid of afkomst. Soms heb je dat recht wel.

Wettelijke argumenten om iemand te weigeren

  • Brandweervoorschriften: de brandweer legt op voorhand de maximumcapaciteit van een locatie vast om de brandveiligheid te garanderen. Als er evenveel bezoekers zijn als de brandweer toelaat, mag je niemand meer binnenlaten.

  • Leeftijd: een min-16-jarige die naar een commercieel dansfeest wil gaan zonder begeleiding van een volwassene, moet je de toegang weigeren. Een jongere, ook als hij nog geen 16 jaar is, mag wel altijd binnen op een evenement dat geen winstdoel nastreeft. Het gaat dan bijvoorbeeld over de fuif van de Chiro of het jeugdhuis.

  • Privé-evenement: op een privé-aangelegenheid, bijvoorbeeld een ledenfeest van een vereniging, mag je zonder uitnodiging niet binnen.

  • Strafbare feiten: je mag de toegang ontzeggen aan bezoekers die drugs bezitten, geweld plegen of iets anders strafbaars doen.

  • Dresscode: als je de gewenste kledij duidelijk op de aankondiging zet, kan je iemand met een ‘onaangepaste’ outfit weigeren.

📸 Nikki Lucy

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op