Formaat boost jouw vrij­wil­li­gers­wer­king

HOT TOPIC De Serre Noa Stulens 4

Formaat ondersteunt vrijwilligerswerkingen het hele jaar door. In het kader van de week van de vrijwilliger (27/02 - 6/03) willen we nog een extraatje doen om jouw vrijwilligerswerking een boost te geven. Maak kans op een actie uit ons aanbod, op maat van de noden van jouw initiatief. Samen gaan we voor sterker open jeugdwerk!

Waarom?

Vrijwilligers zijn dé stuwende kracht van open jeugdwerk. Dat geldt ook voor onze leden. Uit ons onderzoek blijkt dat jeugdwerkinitiatieven zich zorgen maken over de doorstroom van vrijwilligers in hun organisatie. Als koepelorganisatie willen we onze leden extra ondersteunen om hiermee aan de slag te gaan na twee moeilijke jaren.

Voor wie?

 1. Je bent lid van Formaat
 2. Je bent enthousiast om je vrijwilligerswerking te boosten en/of je vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.
 3. Je hebt onderstaand wedstrijdreglement gelezen en geaccepteerd.
 • Deelnemende organisaties zijn lid in 2022.
 • De aanvrager maakt deel uit van het bestuur van de organisatie of is tewerkgesteld in/voor de organisatie waarvoor hij/zij/die de aanvraag doet.
 • Aanmeldingen en dossiers zijn ontvankelijk tussen 21 februari 2022 en 5 maart 2022.
 • Aanmeldingen worden uitsluitend geregistreerd via de aanmeldprocedure, te bereiken via de Formaat website.
 • Indien een organisatie zich meerdere keren aanmeldt, zal slechts met het laatst ingediende dossier rekening gehouden worden.
 • Bij correcte inschrijving ontvang je van Formaat een bevestigingsmail binnen 7 dagen.
 • Wie ondersteuning ontvangt, verklaart goedkeuring te hebben gekregen (indien nodig) van eigenaar pand/verhuurder/gemeente/parochie/andere met betrekking tot de acties en activiteiten omschreven in het dossier en het gebruik van producten/diensten geleverd door Formaat vzw.
 • Elke deelnemer verbindt zich ertoe om de aangeboden activiteit/actie uit te voeren of in te plannen in samenspraak met Formaat, voor 31 december 2022.
 • De deelnemer geeft akkoord dat foto’s en filmpjes gemaakt tijdens de aangeboden activiteit/actie gebruikt mogen worden door Formaat op haar sociale media. Hetzelfde geldt voor de eventuele foto die ingezonden wordt als onderdeel van het in te vullen formulier.
 • De deelnemers worden uiterlijk op 31 maart op de hoogte gebracht van de uitkomst van hun inzending.
 • De deelnemer geeft toestemming aan Formaat om hem/haar/hen op te bellen in verband met de inzending.
 • Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit project, je gegevens kunnen worden opgevraagd.
Belangrijk

Wie deelneemt, verklaart zich akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

Wat?

Door mee te doen maak je kans op een boost van Formaat. Zo een boost kan bestaan uit ons vaste aanbod of uit eenmalige activiteiten die voorbehouden zijn voor deze oproep. Zo maak je bijvoorbeeld kans op gratis tickets voor ons nieuw tweedaags evenement Publik of zou het kunnen dat wij een fotograaf sturen om jullie vrijwilligerswerking in de picture te zetten. Een lijst van alle mogelijke acties vind je onderaan deze pagina.

Hoe meedoen?

Meedoen is eenvoudig: Vul deze form in voor 6/03/2022. Aan de hand van je antwoorden schatten wij in wat voor boost jouw vrijwilligerswerking zou kunnen gebruiken. Informeer ons aan de hand van jouw antwoorden en eventueel een aanvullend tekstje in het formulier over de noden van jouw vrijwilligers. Op het einde van de form krijg je de mogelijkheid om een foto door te sturen zodat we jouw vrijwilligers(werking) in de kijker kunnen zetten tijdens de week van de vrijwilliger.

Mogelijke acties

Alle acties vinden plaats in het jaar 2022. De acties worden op voorhand samen doorgesproken. Sommige acties hebben een vast tijdstip waar niet van afgeweken kan worden. Andere acties zijn samen in te plannen. Alle acties worden verzorgd door Formaat, maar vragen een engagement van de deelnemers.

Formaat komt jouw werking ondersteunen en biedt een helpende hand. Dat mag je behoorlijk letterlijk nemen! Drie Formaatmedewerkers zullen gedurende twee uur meedraaien in jouw werking of op jouw evenement. Zo zullen jouw vrijwilligers meer tijd hebben om te genieten. Na het evenement kunnen we gerust een moment inplannen om terug te blikken en tips uit te wisselen. Het moment voor deze actie wordt in overleg tussen de deelnemer en Formaat afgesproken. De aard van de hulp die de medewerkers zullen bieden en het tijdstip waarop ze jouw werking of evenement komen ondersteunen wordt samen bepaald met Formaat.

Deze sessie duurt ongeveer drie uur en wordt gegeven door een instructeur van Formaat. Aan de hand van verschillende methodieken zal je vrijwilligerskern uitgedaagd worden om over thema’s na te denken die essentieel zijn voor jouw werking. Wat er juist aan bod komt binnen deze begeleiding wordt op voorhand afgesproken door Formaat en de deelnemer, net zoals het moment waarop deze sessie doorgaat.

Drie personen van jouw organisatie mogen gratis deelnemen aan Publik in Het Entrepot te Brugge op 13 en 14 mei 2022. Publik is een nieuw, tweedaags evenement waar open jeugdwerkingen toegang krijgen tot een bibliotheek boordevol nieuwe ideeën die je anders misschien nooit had gekregen. Vrijwilligers, beroepskrachten en bestuurders uit open jeugdinitiatieven helpen mee met het invullen en praktisch uitwerken van het aanbod.

De vorm die de sessies krijgen, is heel divers. Zo zullen er vormingen, debatten en inspiratietalks zijn. Daarnaast is er in het programma veel ruimte vrijgemaakt voor ontmoeting, netwerk, uitwisseling en ontspanning.

Twee personen van jouw organisatie krijgen toegang tot onze vorming rond vrijwilligersbeleid in het najaar. Waarom doen vrijwilligers eigenlijk wat ze doen? Wat motiveert hen? En vooral, hoe kunnen we die motivatie hoog houden? Deelnemers worden aangezet om na te denken over een eigen visie en zetten acties op om post-corona werk te maken van een stevig vrijwilligersbeleid binnen hun werking. Voor deze actie worden de tijdstippen bepaald door Formaat.

Om jouw vrijwilligers in de kijker te zetten stuurt Formaat een fotograaf langs bij jouw werking. De fotograaf zal gedurende een uur foto’s nemen op jouw evenement. Welk evenement dit zal zijn wordt op voorhand afgesproken tussen Formaat en de deelnemer, het tijdstip waarop de fotograaf langskomt, wordt bepaald door Formaat. Achteraf krijg je de foto’s doorgestuurd en kan je ze gebruiken om je vrijwilligers in the picture te zetten. Als je dit wilt, kan Formaat haar (social) media gebruiken om jouw vrijwilligers(werking) in de bloemetjes te zetten.

Jouw vrijwilligerswerking krijgt bezoek van Formaat. Formaat komt langs bij jouw vrijwilligerswerking om een open gesprek aan te gaan over het reilen en zeilen binnen jouw organisatie. Bovendien focussen we tijdens dit gesprek op de vrijwilligers in je werking en hoe je hen in de picture kan zetten. Samen bekijken we welke zaken er aangepakt kunnen worden om jouw werking op punt te zetten. Deze afspraak wordt in overleg tussen deelnemer en Formaat gepland.

Twee personen van jouw organisatie krijgen gratis toegang tot onze vorming rond zakelijk beheer in het najaar. Hier maak je op een duidelijke en begrijpbare manier kennis met de algemene wetgeving. Door je aan de wettelijke verplichtingen te houden, zorg je ervoor dat je vrijwilligers zich op een legale en veilige manier kunnen inzetten voor jouw organisatie. Bovendien zullen je vrijwilligers sneller doorgroeien naar een bestuur dat met alle wettelijkheden in orde is. Voor deze actie worden de tijdstippen bepaald door Formaat.

Een medewerker van Formaat komt langs bij je organisatie om het bestuur te coachen. Aan de hand van de vragenlijst en een voorafgaand gesprek wordt bepaald wat het thema van de coaching zal zijn. Dit thema wordt uitvoerig besproken. Op het einde zal je concrete tips en tricks hebben om rond dit thema aan de slag te gaan. Het gesprek duurt ongeveer twee uur. Het moment voor de coaching wordt in overleg tussen deelnemer en Formaat gepland.

📸 Noa Stulens