Jongeren, jeugdhuiswerk en publieke ruimte

Jongeren jeugdhuiswerk en de publieke ruimte cover 300dpi rgb

​Met deze publicatie biedt Formaat beroepskrachten en bestuurders van jeugdhuizen inzichten en inspiratie aan om met het jeugdhuis aan de slag te gaan in de publieke ruimte en met de jongeren die er zich bevinden. We hopen daarnaast ook jeugdambtenaren en beleidsmakers te inspireren.

Over de publieke ruimte bestaan allerlei opvattingen, positief en negatief, soms verketterd, soms geromantiseerd. In 2016 kwam Formaat naar buiten met vier verhaallijnen voor het jeugdhuiswerk van de toekomst. ‘Uitbrekend jeugdhuiswerk’ is er één van. We raakten er heel wat snaren mee. En we kregen ook heel wat vragen. Wat wordt er precies mee bedoeld? Hoe kan het jeugdhuis daar een rol in opnemen? Wat kan een jeugdwerker dan wel of niet doen?

Mattias De Backer – die doctoreerde over jongeren in de publieke ruimte’ – antwoordt in deze publicatie op die vragen: niet sloganesk of mediageniek maar genuanceerd en onderbouwd. De kwestie is net als de publieke ruimte zelf immers erg complex.

We benaderen het onderwerp niet alleen theoretisch. Heel wat jeugdwerkers en organisaties zetten vandaag al stappen. We delen hun inspirerende ervaringen en inzichten.

Deze publicatie is gratis te bestellen. Je betaalt enkel de verzendkosten.