Ieder jaar doet Formaat onderzoek naar een onderwerp dat het open jeugdwerk aanbelangt. Ook in 2023 zetten we dus weer een onderzoekstraject op. Dat gaat over de verschillende drempels die je kan tegenkomen op de weg naar het organiseren van open jeugdwerk.

We kwamen meer dan 50 drempels tegen die jongeren ervaren. We tekenden verschillende adviezen uit en geloven erin dat die 5 actiepunten de sleutels zijn tot succes . Voor jeugdhuizen en lokale besturen.