In­schrij­vings­voor­waar­den

20200701 Zomercursus Gekkoo Formaat door Lena Verstraete 5

Hoe inschrijven
Inschrijven voor evenementen van Formaat kan enkel via het inschrijvingsformulier op de website. Wie inschrijft verklaart zich akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden. We vragen je om de uiterste inschrijfdatum te respecteren.

Toelatingsvoorwaarden
Voor de meeste vormingen en opleidingen van Formaat bestaan er geen toelatingsvoorwaarden. Enkel voor de opleidingen animator, hoofdanimator en instructeur bestaan er voorwaarden om het attest te kunnen bekomen.

Formaat hecht er wel belang aan om een goede match te kunnen maken tussen de deelnemers en de inhoud van vormingen en opleidingen. Daarom geven we bij elk thema uitleg over wat er aan bod zal komen. We geven vaak ook aan voor wie de vorming of opleiding bedoeld is. We vragen je dit goed te lezen en bewust je keuze te maken.

Om deel te nemen aan een vorming of opleiding moet je minstens 16 jaar worden in het kalenderjaar waarin de cursus plaatsvindt.

Inschrijving en deelname
Als je inschrijft, ontvang je van ons een bevestigingsmail, waardoor je er zeker van kan zijn dat je inschrijving bij ons is toegekomen. Mocht je deelname om een bepaalde reden toch niet mogelijk zijn (volzet, ziekte van de begeleider, te weinig kandidaten), brengen we je hier persoonlijk van op de hoogte. Voor de start van de vorming krijg je van ons nog een mail, met de praktische informatie.

Wie deelneemt aan een vorming of opleiding van Formaat, krijgt hiervoor een deelnemersattest. Het attent vermeldt de prijs en het aantal vormingsuren. Wie niet aanwezig is, te laat komt of afhaakt krijgt geen deelnemersattest.

Annuleren
Annuleringen om een gegronde reden (sterfgeval, ziekte…) zijn kosteloos. Je bezorgt dan de nodige bewijsstukken aan Formaat, ten laatste zeven dagen na je afwezigheid.

Annuleren kan onder bepaalde voorwaarden. Tot op de zevende dag voor de start van de vorming kan je kosteloos annuleren. Bij annuleringen vanaf de zesde dag voor de start van het evenement moet je 90 procent van de deelnameprijs betalen. Kom je niet opdagen, zonder Formaat hiervan op de hoogte te brengen, dan betaal je de volledige deelnameprijs. Ook als je afhaakt tijdens een vorming of opleiding, krijg je geen geld terug.

Facturatie
Als je inschrijft namens je jeugdhuis, stuurt Formaat de factuur van je vorming samen met het deelnemersattest naar je jeugdhuis. Wanneer je niet namens een jeugdhuis inschrijft, wordt de factuur naar je persoonlijke adres opgestuurd. De factuur moet je binnen de 30 dagen na ontvangst betalen.

Verzekering
Formaat verzekert de deelnemers niet. Naar het vormingsweekend komen, is een activiteit van je werking. Alle jeugdwerkingen hebben daarvoor een verzekering (BA/ongevallen).

Meer informatie
Heb je vragen over ons aanbod vorming en opleiding of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan zeker contact met ons op via vorming@formaat.be of 03 226 40 83.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op