Visietraject 2021-22

Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk en corona

20200828 The Panel Bubble door Mathénique Verbrugge 6

Open jeugdwerk en corona

20220603 Actiedag Waar waren we gebleven facebook omslagfoto 851x315 2

2020: BAM! De wereld gaat in lockdown en het open jeugdwerk wordt grondig door elkaar geschud. Zo’n twee jaar lang moeten jeugdhuizen en andere open jeugdwerkinitiatieven hun werking afwisselend stopzetten, heruitvinden en heropstarten. Stilaan krabbelt de sector overeind.

Tijd voor Formaat om met een onderzoek de rekening op te maken. En vooral ook om te kijken naar het open jeugdwerk en corona: wat leerden we en hoe moeten we nu verder?

De voorbije twee jaar deden we onderzoek naar de impact van de coronacrisis op open jeugdwerkinitiatieven. Deze zomer communiceren we de belangrijkste resultaten uit ons onderzoek. Op de actiedag van 29 september kijken we hoe we met die kennis aan de slag kunnen gaan.

Na deze dag ga je naar huis met:

  • meer inzicht
  • bakken inspiratie en voorbeelden
  • concrete acties voor sterker en meer open jeugdwerk

Meer info en inschrijven

Open jeugdwerk heeft een bijzonder moeilijke periode achter de rug en zal ook de komende tijd nog lastige tijden kennen. De gevolgen van corona en de bijkomende maatregelen waren en zijn ernstig. Nu we eindelijk in het ‘Rijk der Vrijheid’ zijn terecht gekomen, is het tijd om de schade op te meten, oplossingen te bedenken en de blik stilaan terug op de (nabije) toekomst te richten. Want waar waren we ook al weer gebleven? En hoe gaan we verder?

Dit visietraject vertrok vanuit een uitgebreid onderzoek. Daarvoor werden vier onderzoeksvragen vooropgesteld:

  1. Wat is de impact van corona en de coronamaatregelen op de werking van jeugdhuizen en andere open jeugdwerkinitiatieven?
  2. Hoe verhoudt dit zich tot de bouwstenen van open jeugdwerk? Heeft de crisis gevolgen die ingrijpen op de kern van het open jeugdwerk? 
  3. Hoe kunnen Formaat en lokale overheden de relance van initiatieven ondersteunen en ruimte geven aan nieuwe initiatieven om op te starten? 
  4. Hoe kunnen Formaat, lokale overheden en initiatieven inspelen op behoeftes die jongeren zelf aangeven?

In 2021 en 2022 onderzocht Formaat de impact van de lockdowns en de maatregelen die de coronapandemie met zich mee bracht. De resultaten daarvan werden herleid naar zes prioritaire thema's voor open jeugdwerk na corona. Dit zijn thema's die elk de aandacht verdienen van de open jeugdwerkinitiatieven zelf, de overheid en Formaat.

Deze zomer communiceren we de belangrijkste resultaten uit ons onderzoek. Op de actiedag van 29 september kijken we hoe we met die kennis aan de slag kunnen gaan.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op

Neem contact met ons op.

Wat is de impact van corona op jouw initiatief? Wil je graag het volledig onderzoeksrapport, heb je een inspirerend voorbeeld of wil je gewoon iets kwijt?

Jouw gegevens

Met het versturen van het contactformulier ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.