Visietraject 2021-22

Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk en corona

20200828 The Panel Bubble door Mathénique Verbrugge 6

Open jeugdwerk en corona

2020: BAM! De wereld gaat in lockdown en het open jeugdwerk wordt grondig door elkaar geschud. Al meer dan een anderhalf jaar lang moeten jeugdhuizen en andere open jeugdwerkinitiatieven hun werking afwisselend stopzetten, heruitvinden en heropstarten. Tijd voor Formaat om met een onderzoek de rekening op te maken. En vooral ook om te kijken naar het open jeugdwerk en corona: wat leerden we en hoe moeten we nu verder?

Open jeugdwerk heeft een bijzonder moeilijke periode achter de rug en zal ook de komende tijd nog lastige tijden kennen. De gevolgen van corona en de bijkomende maatregelen waren en zijn ernstig. Nu het ‘Rijk der Vrijheid’ met elke nieuwe versoepeling wat dichterbij komt, is het tijd om de schade op te meten, oplossingen te bedenken en de blik stilaan terug op de (nabije) toekomst te richten. Want wat komt er na de coronacrisis?

Dit visietraject vertrok vanuit een uitgebreid onderzoek. Daarvoor werden vier onderzoeksvragen vooropgesteld:

  1. Wat is de impact van corona en de coronamaatregelen op de werking van jeugdhuizen en andere open jeugdwerkinitiatieven?
  2. Hoe verhoudt dit zich tot de bouwstenen van open jeugdwerk? Heeft de crisis gevolgen die ingrijpen op de kern van het open jeugdwerk? 
  3. Hoe kunnen Formaat en lokale overheden de relance van initiatieven ondersteunen en ruimte geven aan nieuwe initiatieven om op te starten? 
  4. Hoe kunnen Formaat, lokale overheden en initiatieven inspelen op behoeftes die jongeren zelf aangeven?

De afgelopen maanden onderzocht Formaat de impact van de lockdowns en de maatregelen die de coronapandemie met zich mee bracht. De resultaten daarvan werden herleid naar zes prioritaire thema's voor open jeugdwerk na corona. Dit zijn thema's die elk de aandacht verdienen van de open jeugdwerkinitiatieven zelf, de overheid en Formaat. In elk van deze thema's belichten we inzichten, uitdagingen en adviezen.

Gedurende de komende maanden belichten we gefragmenteerd de noden, gaan we op zoek naar inspiratie uit de sector en herwerkt Formaat zijn aanbod. In maart zullen we opnieuw een ledenbevraging uitsturen om de signalen te blijven monitoren. In het najaar van 2022 vatten we alle inzichten en resultaten uit dit visietraject samen in een studiedag.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op

Neem contact met ons op.

Wat is de impact van corona op jouw initiatief? Wil je graag het volledig onderzoeksrapport, heb je een inspirerend voorbeeld of wil je gewoon iets kwijt?

Jouw gegevens

Met het versturen van het contactformulier ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.