Andere open jeugdwerkorganisaties

Pro­ject­me­de­wer­ker Fabriek A Brak

Open voor sollicitatie

Via het project Fabriek A Brak willen we inspelen op de huidige noden en behoeften van de Wachtebeekse (en Zelzaatse, Moerbeekse) jeugd. We willen het artistieke en ondernemende aanbod in de regio aanvullen door workshops, uitstappen, open ateliers, coachmomenten en andere activiteiten of evenementen te organiseren, samen met jongeren (en externe partners) projecten op poten te zetten en toonmomenten te organiseren zoals het jaarlijkse kunstparcours Invitro en het buurtfestival Koté Pavée

Functieomschrijving

Jeugdhuis ‘t Kasseiken beschikt over 3 ateliers die beheerd worden door Fabriek A Brak; een zeefdrukatelier, een klein houtatelier en een moestuin. Doorheen de ateliers zijn duurzaamheid en recycling/upcycling een vaste waarde.

 • De projectmedewerker coördineert het project en concretiseert de projectplanning in samenspraak met de collega’s
 • De projectmedewerker bouwt een divers project team uit dat hij ondersteunt en betrekt bij de uitbouw en uitvoering van de onderdelen van het project.
 • De projectmedewerker bouwt een netwerk uit met relevante partners en gaat op zoek naar de nodige expertise voor de uitvoering van het project.
 • De projectmedewerker werkt actief rond de competentie versterking van jongeren en brengt deze competenties in kaart.
 • De projectmedewerker deelt expertise m.b.t. het project actief met zijn collega’s en vrijwilligers.
 • De projectmedewerker legt de link tussen het project en de reguliere jeugdhuiswerking, en neemt ook binnen deze werking een aantal taken op (vb. één avond per maand de instuif openhouden).
 • De projectmedewerker onderhoudt contacten met de jongeren, hun ouders en organisaties in de regio.
 • De projectmedewerker werkt en voert de communicatie over het project uit.
 • De projectmedewerker zoekt actief mee naar extra middelen om het project te realiseren.
 • De projectmedewerker houdt zich aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de verantwoordelijke en houdt hiervoor de nodige administratie (basis boekhouding) bij.
 • De projectmedewerker schrijft het subsidiedossier (aanvraagdossier - voortgangsrapport en verantwoordingsdossier) voor de Vlaamse Overheid afdeling Jeugd voor de project werking uit in samenspraak met collega’s, bestuursleden en vrijwilligers.

Profiel

HOUDING

 • Een uitdrukkelijk geloof in (het kunnen en het leerpotentieel van) jongeren
 • Geëngageerd zijn om met een brede doelgroep van jongeren (tieners van12-15 jaar en jonger en van 15-29 jaar) aan de slag te gaan.
 • Dynamisch en creatief.
 • Zelfstandig kunnen organiseren én in team kunnen samenwerken.
 • Gemotiveerd om zich langdurig te engageren voor jongeren in gemeente Wachtebeke.
 • Bereidheid tot werken in de vrijetijd van jongeren (frequent avond- en weekendwerk).
 • Gebalanceerd kunnen afwisselen tussen bureau-en veldwerk.

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

 • Kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren.
 • Ervaring hebben in de organisatie van project en in samenwerking met jongeren.
 • Affiniteit hebben met het onderwerp (creatieve jeugdactiviteiten, atelierwerking: moestuin, hout en zeefdruk).
 • Prikkelend en stimulerend kunnen werken: jongeren nieuwe ervaringen laten opdoen en kansen bieden om eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en verleggen in een veilige omgeving.
 • Participatief werken: de doelgroep verantwoordelijkheid geven,motiveren en activeren.
 • Organisatiegericht: kunnen werken binnen en aan de doelstellingen van de organisatie.
 • In team kunnen samenwerken op basis van een functionele taakverdeling: actief informatie uitwisselen, zich houden aan afspraken en deadlines, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.
 • Flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen aanpassen aan wisselende situaties.
 • Redactionele en administratieve vaardigheden i.f.v. websitebeheer, nieuwsbrief, verslaggeving Vlaamse Overheid en beperkt financieel beheer van de subsidiemiddelen.
 • Uitstekende schriftelijk een mondelinge vaardigheden(in het Nederlands).
 • Pluspunt; in het bezit zijn van een autorijbewijs.

OPLEIDING / ERVARING

Je beschikt over een hoger diploma (Bachelor of Master) of relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden. Uiteenlopende studierichtingen kunnen aansluiting geven bij deze functie. Bijvoorbeeld: sociaal (cultureel) werk, lerarenopleiding, (ortho)pedagogie, artistieke opleidingen (vb. academie), communicatie(wetenschappen) en dergelijke. Ervaring in het jeugd(huis)werk, bij een jeugdvereniging, binnen een projectwerking of als artistieke begeleider zijn interessant voor deze functie. Jeugdhuis ‘t Kasseiken werft aan op basis van competenties en relevante ervaring dus we moedigen iederéén aan om te solliciteren.

Jobgerelateerde competenties

 • Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
 • Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de organisatie of het (lokale) beleid
 • Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen
 • Vrijwilligers ondersteunen
 • De socioculturele ontwikkeling bepalen of helpen bepalen en acties opzetten met groepen, organisaties, …
 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
  Een vooruitgangstraject voorstellen
 • Communiceren over de werking van de organisatie
  De socioculturele activiteiten voorstellen aan de doelgroep

Persoonsgebonden competenties

 • Creativiteit
 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid
 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid

Aanbod

 • Indiensttreding bij voorkeur tussen maandag 6/06/2022 en vrijdag 10/06/2022 (of later, in onderling overleg).
 • De kans tot het volgen van verdere opleidingen en vormingen in de jeugdhuis- en culturele sector.
 • Een voltijds contract (5/5eVTE) van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens PC329.01,barema B1C. Relevante anciënniteit in de sector kan in overleg meegenomen worden.
 • Vergoeding voor verplaatsingen in functie van het werk, woon- werkverkeer.
 • Een afwisselende job in een boeiend jeugdhuis.

Plaats tewerkstelling

'T KASSEIKEN
Molenhoek 19 9185 WACHTEBEKE
Toon op kaart

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: sollicitatie@kasseiken.be
Per telefoon: 0473 12 66 95
Contact: Dhr. Ruben De Coninck

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op