Noûr werft Jeugdwerker-Organisator (m/v/x) aan (deeltijdse tewerkstelling)

Nour Web
Open voor sollicitatie

Ben jij iemand die gelooft in het empoweren van jongeren? Die een basis vrijwilligerswerking wil ondersteunen? Jeugdopbouwwerk en presentie als methodiek wil uitbouwen? Dan kan jij onze witte raaf zijn!

Wie en wat is Noûr?

NOÛR vzw is een, door het lokaal bestuur Boom erkende, jeugdorganisatie. Sinds 2002 zijn we specifiek op MKKJ gericht en hiervoor zijn we ondertussen in de ruime regio gekend. We bestaan uit een jongenswerking Nour en een meisjeswerking Intisaar. We onderscheiden ons door zeer toegankelijk te zijn en bereiken een 200 tal jongeren uit Boom en omstreken. We staan echt met onze beide voeten in de leefwereld van de jongeren en halen zoveel mogelijk drempels weg (bv: geen lidgeld, uniformen,..). We creëren een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn en ontdekken. Een uitgebreide werking werd al op de kaart gezet: een wekelijkse jeugdwerking,huiswerkbegeleiding, sport en extramuros activiteiten, … voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar. We zijn een vrijwilligersorganisatie en drijven op het engagement van onze eigen jongeren.

De werking focust zich op een laagdrempelig aanbod waar jongeren aan talentonwikkeling en nuttige vrijetijdsbesteding kunnen doen.

In het kader van het project “Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties”, zijn we op zoek naar een halftijdse jeugdwerker- organisator die de werking ondersteunt, verder uitbouwt met een structureel aanbod en instuif. Als jeugdwerker zal je met jouw ervaring op het veld, jouw leidinggevende vaardigheden en enthousiasme, samen met een halftijdse ‘jeugdwerker outreach’ een vernieuwend aanbod uitwerken met focus op +12-jarigen. Met een netwerk van partners zorgen we er samen voor om alle jongeren integraal te bereiken.

We zijn dus op zoek naar u! Een gedreven medewerker met een hart voor jeugd- en stedelijk werk, die de competenties en de goesting heeft om de werking in Boom met hart en ziel verder uit te bouwen en te laten groeien.

Je wordt verantwoordelijk voor

 • de opvolging van de dagdagelijkse werking
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in verschillende netwerken en volgt de relatie met de vele stakeholders van de organisatie mee op
 • Je bereidt de vergaderingen voor en begeleidt deze ook
 • Je werkt mee aan inhoudelijke en/of beleidsmatige dossiers en de rapportage hiervan het uitbouwen van een laagdrempelige vaste werking met instuifmomenten, gerichte activiteiten in het lokaal en een extern aanbod.
 • het organiseren van participatieve momenten met de jongeren zelf om te peilen naar de noden en behoeften
 • zoeken en coachen van (nieuwe) vrijwilligers, zorgen voor opleiding om hen mee in te schakelen in de werking
 • een laagdrempelig welzijnsaanbod in het lokaal voorzien in samenwerking met partners
 • het opzetten van projecten rond digital skills om competenties van jongeren te versterken
 • een goede, nette en veilige jeugdwerkomgeving

Competenties die wij belangrijk vinden

 • goede inlevingsvermogen en zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
 • flexibel en zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen
 • houdt zich aan de normen, waarden en omgangsregels die geleden in de organisatie
 • sterke organisatorische vaardigheden, zelfstandig werken en ondernemend
 • ervaring, kennis en inzichten in het jeugdwerk en het werken met jongeren in een kwetsbare situatie
 • binding met de leefwereld van tieners en jongeren op een laagdrempelige, wervende manier aan de slag kunnen gaan met jongeren
 • ervaring met vrijwilligerswerk en coachen van vrijwilligers
 • loyaal en verantwoordelijkheidsgevoel
 • kennis van ‘vindplaatgericht werken’, op een ervaringsgerichte en empowerende aanpak
 • de doelgroep en de organisatie kunnen vertegenwoordigen op overlegmomenten
 • bereid zijn tot avond- en weekendwerk en werken tijdens schoolvakanties
 • goed communiceren
 • digitaal vaardig zijn en overweg kunnen met sociale media
 • zelfkritisch en constructief
 • kunnen werken met Word, Excel, PowerPoint, Outlook en sociale media
 • je goed kunnen uitdrukken in het Nederlands
 • blanco strafregister (model 2)

Pluspunten

 • in het bezit van een Rijbewijs B
 • kennis sociale kaart en de structuren en algemene werking van de gemeente Boom

Wat bieden wij jou ?

 • Een halftijds (19U maar flexibel naar minder of meer uren) contract voor onbepaalde duur.
 • Verloning binnen barema b1c van het Paritair Comité 329.01 voor de socio- culturele sector.
 • Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen.
 • Een uitdagende job in een dynamische organisatie met reeds veel opgebouwde kennis, ervaring en contacten om verder op te bouwen. Verschillende partners zijn al enthousiast om samen aan de slag te gaan.
Hoe solliciteren

Sollicitatieprocedure

Stuur voor 31 oktober 2022 je motivatiebrief of filmpje samen met je CV per mail door naar nourvzwboom@gmail.com Een selectieproef en –gesprek vinden plaats in de tweede week van november 2022

Voor meer informatie, contacteer Noûr via mail of op het nummer 0492/16.55.66

Noûr's personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Ze selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of beperking.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op