Andere open jeugdwerkorganisaties

Jeugdcentrum Kadans zoekt een jeugd­huis­on­der­steu­ner (m/v/x)

Open voor sollicitatie

VZW Gemeentelijk Jeugdcentrum Aalter zoekt een voltijds contractueel jeugdhuisondersteuner.

Functieomschrijving

De jeugdhuisondersteuner (m/v/x) zorgt voor het coördineren en efficiënt organiseren van de algemene werking van het jeugdhuis. Hij/zij is verantwoordelijk voor het aantrekken, begeleiden en stimuleren van jonge vrijwilligers en voor de logistieke en administratieve opvolging van de werking.

De jeugdhuisondersteuner zorgt voor het omzetten van de langetermijnvisie, het concrete beleid, doelstellingen en acties in de praktijk, en dit samen met de coördinator, de raad van bestuur, de algemene vergadering, het personeel en de vrijwilligers.

Taken

Concreet betekent dit dat de jeugdhuisondersteuner:

 • vrijwilligers ondersteunt en motiveert, zowel in de dagelijkse als in de projectmatige werking actief werkt rond het in kaart brengen, ontplooien en versterken van kennis, attitudes en vaardigheden van jongeren;
 • bij het ondersteunen van concrete jeugdhuisinitiatieven de langetermijnvisie bewaakt, in overleg met de coördinator en de raad van bestuur. Belangrijke aspecten hiervan zijn het verbreden van de dagelijkse werking, het bereiken van verschillende doelgroepen en het aansluiten bij de hedendaagse cultuur en interesse van jongeren;
 • organiseren van activiteiten en projecten, in samenwerking met vrijwilligers en andere gebruikers;
 • initiatieven opzet voor het aantrekken van nieuw doelpubliek en nieuwe vrijwilligers; zorgt voor vlotte communicatie en, waar mogelijk, samenwerking tussen jeugdhuisbezoekers en –vrijwilligers, externen, zaalgebruikers en beroepskrachten;
 • instaat voor een beperkt aantal administratieve en infrastructurele taken. Hieronder wordt ondermeer verstaan de kasboekhouding, het stockbeheer en, in samenspraak met de onderhoudsverantwoordelijke en de coördinator, het beheer van de infrastructuur en installaties van het jeugdhuis;
 • contacten onderhoudt met de andere actoren in het jeugdhuislandschap; samenwerkt met de onderhoudsverantwoordelijke en de coördinator en waar nodig afwijkt van het normale takenpakket en het normale uurrooster.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs / diploma hoger onderwijs (bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting
 • Je hebt (vrijwilligers)ervaring in de jeugdwerksector
 • Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren
 • Je hebt kennis van relevante regelgeving. Bijvoorbeeld de regelgeving rond jeugd(werk), vrijwilligerswerk, evenementorganisatie, jeugdhuissector, etc.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden in functie van realistisch plannen, verslaggeving, eenvoudige boekhouding, stockbeheer.
 • Je werkt vlot met courante informaticatoepassingen (word, excel, social media, CMS)
 • Je kan beschikbare financiële werkingsmiddelen op een grondige en verantwoordelijke manier beheren en verdelen
 • Je werkt graag in team
 • Je bent een dynamisch, flexibel, stressbestendig en creatief persoon
 • Je bent communicatief vaardig en je kan goed netwerken
 • Je hebt inzicht in het begeleiden en opzetten van activiteiten, projecten en acties met jongeren.
 • Je houdt de haalbaarheid in de gaten, zowel op het vlak van middelen als op het vlak van de vaardigheden en interesses van de doelgroep.
 • Je beschikt over een groot probleemoplossend vermogen en een stevige dosis organisatietalent
 • Je kan conflicten in groep bespreekbaar maken en aanpakken.
 • Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie
 • Je gaat consequent om met regels en afspraken
 • Je bent bereid om te werken in een flexibel uurrooster (veel weekendwerk, ook avondwerk)

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands
 • Je beschikt over een rijbewijs B

Aanbod

 • Een boeiende werkomgeving, een job met vrijheid en verantwoordelijkheid in een aangename,
  jeugdige werksfeer
 • Een heel gevarieerde jobinhoud
 • Voltijds contract van bepaalde duur (3 maand)
 • Loon volgens wettelijk barema B1c (PC 329.01) + extralegale en sectorale voordelen
Interesse?

Solliciteren kan tot uiterlijk 31/01/2023 door je kandidatuur (motivatiebrief, cv, kopie diploma, kopie rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister) op één van volgende manieren te bezorgen:

 • Per brief versturen aan vzw Gemeentelijk Jeugdcentrum Aalter, t.a.v. de voorzitter van de Raad van Bestuur, Robbe Castelein, Stationsstraat 71, 9880 Aalter
 • Per mail aan voorzitter@jckadans.com

Meer informatie over de selectieprocedure en een uitgebreide functiebeschrijving tref je aan op www.jckadans.com, via voorzitter@jckadans.com of telefonisch na 17h van maandag tot vrijdag op het nummer 0479 62 61 70

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op