Focusgroep WWWG + Inputmoment bovenlokaal jeugdwerk

5 jul. 2022  /  Antwerpen
20211125 Dag van de beroepskracht Roeselare Valerie Vonck 60

Formaat heeft jullie inzichten nodig om ons aanbod en beleidsmatig werk te verbeteren. We organiseren op 5 juli twee momenten in de namiddag en de vroege avond. In de namiddag verdiepen we in een focusgroep de resultaten uit ons onderzoek 'Waar waren we gebleven: open jeugdwerk met corona'. In de vroege avond organiseren we een hybride moment om te informeren en jullie meningen te verzamelen over het decreet bovenlokaal jeugdwerk.

Focusgroep - Waar waren we gebleven

Formaat onderzocht de impact van het coronavirus en de coronamaatregelen op open jeugdwerkinitiatieven. Om de resultaten uit dit onderzoek te verdiepen organiseren we deze focusgroep, specifiek voor beroepskrachten uit de sector. De focusgroep duurt maximaal twee uur en start om 14u. Deelnemers aan de focusgroep zijn welkom voor een informele lunch vanaf 13u.

Inputmoment - bovenlokaal jeugdwerk

Minister van jeugd, Benjamin Dalle is een traject gestart om vier decreten voor jeugd -en jeugdwerk samen te vatten in één geïntegreerd jeugddecreet. Binnen dat decreet zit ook het bovenlokaal jeugdwerk, dat 49 initiatieven subsidieert om te werken aan beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering; ondernemerszin, artistieke expressie en sociale cohesie.

Tijdens dit inputmoment informeren we jullie over dit traject en vragen we input over enkele inhoudelijke zaken om een grondig advies te kunnen geven.

Het inputmoment zal starten om 17u in hybride vorm en duurt maximaal twee uur. Je kan dus zowel fysiek als online mee volgen. Het moment is er voor beroepskrachten en bestuurders van open jeugdwerkinitiatieven. Je bent zeker ook welkom als je nog niet gesubsidieerd wordt binnen de subsidielijn bovenlokaal jeugdwerk.

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op