Voor vrijwilligers en professionals

Decreet bovenlokaal jeugdwerk '24 - '27 - financiële planning **WEGENS SUCCES HERHAALD** (maart)

28 mrt. 2023
DSC 6004

WEGENS SUCCES HERHAALD

In 2023 kunnen geprofessionaliseerde open jeugdwerkinitiatieven een subsidiedossier indienen bij de Vlaamse overheid voor vier jaar aan werkingssubsidies. Om in te spelen op de prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze moeten artistieke expressie, ondernemerszin en/of sociale cohesie met de omgeving stimuleren. Formaat neemt jou de komende maanden mee in een traject om voor 1 juni 2023 een sterk beleidsplan op te stellen en uiteindelijk een overtuigend dossier in te dienen.

Voor de dossiers moet je een sterk inhoudelijk plan uitwerken. Daar ben je wellicht al mee aan de slag. Je moet daarnaast weliswaar ook een duidelijk financieel plan opstellen dat op je inhoudelijk plan is afgestemd. Aangezien het schrijven van zo'n financieel plan een vak apart is, staat deze vorming volledig in het teken daarvan. Formaatcollega Annemie geeft je een inleiding in de wondere wereld van begrotingen, boekhouding en alles wat met financiële verantwoording te maken heeft..


Tijdens de voormiddag krijg je een theoretische basis gekoppeld aan de praktijk. In de namiddag wordt er specifiek gekeken naar de financiële planning en verantwoording voor de subsidielijn bovenlokaal jeugdwerk. De namiddag is ingevuld als werksessie. Heb je al inhoudelijk materiaal liggen? Breng dat dan zeker mee!

Voor meer info over het decreet bovenlokaal jeugdwerk en de criteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Zit je nog met vragen? jelva.vanvooren@formaat.be & thomas.vancoppenolle@formaat.be

Belangrijke data om in je agenda te zetten:
(apart inschrijven voor elke sessie)


17/04 - Pitchmoment
04/05 - Schrijfdag
01/06 - Deadline indienen dossier

Praktische informatie

WANNEER

Dinsdag 28 maart van 10u tot 17u

WAAR

Jeugdcentrum Bazzz - Statiestraat 175, Antwerpen

(Op 2 min. wandelafstand van station Berchem)

PRIJS

€50 voor leden
€60 voor niet-leden

WIE

Vrijwilligers, bestuurders, beroepskrachten in het open jeugdwerk

Neem contact op:

De Wittestraat 2, 2600 Berchem

Bereikbaar op ma-vrij van 10-16u

Neem contact op